Đối tác – liên kết

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)
Công Ty Cổ Phần XD Cơ Khí Tân Bình – TANIMEX(TANICONS)
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại DV Kim Cương
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất DV Tân Bình TANIMEX (TANISERVICE)
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thương Mại Pha Lê
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ( IDP)