Partner

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình ( Tanimex)
Công Ty Cổ Phần XD Cơ Khí Tân Bình – TANIMEX(TANICONS)
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kim Cương
Công Ty Cổ Phần SX-DV Tân Bình TANIMEX (TANISERVICE)
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm TM Pha Lê
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ( IDP)