slidebg1slidebg1slidebg1

Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ cho thuê

Minh Phát mở rộng quy mô hoạt động của công ty bằng cách đầu tư vào những lĩnh vực mũi nhọn khác có liên quan như dịch vụ xây dựng.

Xem thêm

Dịch vụ quản lý

Những dự án do Minh Phát phát triển trải dài từ Cần Thơ, Long An, đến Khánh Hòa, Phú Yên, v.v…. và trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Xem thêm

Phân phối sản phẩm

Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam và đưa đất nước lên vị thế ngang tầm các quốc gia phát triển trong khu vực

Xem thêm

Dịch vụ

Đối tác - liên kết