Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế ( IDP)

Xây dựng nội lực vững mạnh, là nền tảng của sự phát triển ngày càng mạnh mẽ.