Partner

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình ( Tanimex)

Công Ty Cổ Phần XD Cơ Khí Tân Bình – TANIMEX(TANICONS)

Luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với đất nước và xã hội với sứ mệnh là “ Thấu hiểu và phát triển “, “Sức mạnh từ tâm – Gắn kết dài lâu “.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kim Cương

Xây dựng nội lực vững mạnh, là nền tảng của sự phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Công Ty Cổ Phần SX-DV Tân Bình TANIMEX (TANISERVICE)

Luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với đất nước và xã hội với sứ mệnh là “ Thấu hiểu và phát triển “, “Sức mạnh từ tâm – Gắn kết dài lâu “.