Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm TM Pha Lê

Trở thành doanh nghiệp phát triển mạnh trong lĩnh vực dịch vụ ủy thác.